Batory i Zamoyski

Jan_Matejko-Batory_pod_Pskowem

14 grudnia 1575 roku, czyli mija kolejna rocznica) Stefan Batory ogłoszony został królem Polski. W czasie panowania Batorego, na początku lat osiemdziesiatych XVI wieku Iwan Grożny zajął Inflanty, które należały do Litwy, dochodziło do masowych gwałtów i morderstw . W odpowiedzi na te działania cara król wspólnie z „naszym” hetmanem Janem Zamoyskim doprowadzili do trzech zwycięskich wypraw moskiewskich przeciwko Iwanowi Groźnemu. W arkana polityki wewnętrznej wprowadził Króla Stefana kanclerz, który był doskonale zorientowany  polityce wewnetrznej i znał genezę waśni rodowych. W tym czasie mówiono, że Batory bez Zamoyskiego nie powinien udawać się na sejm, jeżeli natomiast chodzi o działania wojenne to własnie  król był wzorem dla hetmana.

Na obrazie Jana Matejko „Batory pod Pskowem” obok króla Batorego po lewej stronie stoi dumny hetman i kanclerz wielki koronny Jan Zamoyski nie zadowolony z zawieranego pokoju, gdyż był zwolennikiem kontynuacji wojny z Moskalami, aż do całkowitego zwycięstwa, co w owym czasie było mozliwe do osiągnięcia. Jan Zamoyski przedstawiony został na obrazie z atrybutem swojej władzy, z pieczęcią kanclerską. Po zwycięstwach kapmanii moskiewskiej król i jego kanclerz mieli dalsze plany, które zamierzali realizować wraz z papieżem i stolicą apostolska i papieżem. Aby odsunąć zagrożenie tureckie od Europy zamierzali uderzyć na  Konstantynopol, plany te przerwała jednak przedwszesna śmierć Batorego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *