Archiwa tagu: stary plan Zamościa

Piękna karta życia Zamoyskiego, u boku Batorego

st Batoru portret

Dlaczego piszę na tym blogu o królu Stefanie ? Był to monarcha z którym przez cały okres jego panowania współdzałał Jan Zamoyski, za jego rządów został podkanclerzym a nastepnie  w dniu 1 III 1578 roku (późniejszy) Pan na Zamościu Kanclerzem Wielkim Koronnym. W czerwcu 1579 rozpoczęła się I wyprawa moskiewska, a dzięki zabiegom Kanclerza wśród szlachty Sejm uchwalił niezbędne podatki na dwa kolejne lata wojny z Moskwą. 6 VIII 1580 roku Zamoyski odniósł pierwsze zwycięstwo, zdobył wraz ze swym wojskiem twierdzę Wileż, rok później 11 VIII 1581 roku został mianowany przez Stefana Batorego – w uznaniu  zasług – Hetmanem Wielkim Koronnym i jako pierwszy w Polsce połączył stanowiska kanclerza i hetmana.

akt_lokacyjny_zamoscia

Akt lokacyjny Zamościa wydany przez króla Stefana, znajduje się w Muzeum Zamojskim, gdzie chętnie zaprowadzi Państwa przewodnik po Zamościu i opowie o jego historii, dziejach ludzi związanych z tym grodem.

Plany  Zamoyskiego, także dzięki  Batoremu mogły być realizowane, 12 czerwca 1580 roku król Stefan zatwierdził akt lokacyjny Zamościa oraz nadał miastu herb, natomiast dokładnie 3 lata później na Wawelu, 12 czerwca 1583 roku odbył się iście królewski ślub Jana Zamoyskiego z księżniczką Gryzeldą Batorówną, bratanicą króla, córka księcia Siedmiogrodu Krzysztofa,  współpraca tych dwóch ludzi zacieśniła się jeszcze bardziej, stanowili teraz jedną rodzinę . „Śmierć króla Stefana (12 grudnia 1586 r.) na zamku w Grodnie przecięła jego wielkie mocarstwowe plany i zamknęła jedną z najpiękniejszych kart życia Zamoyskiego. Za Zygmunta III zmalały jego wpływy na dworze, ale wzrósł jego autorytet moralny i popularność” ks. Zbigniew Starnawski

 plan nastarszy Zamościa