Trybunal Koronny założony z inicjatywy Jana Zamoyskiego

Dziś przed Trybunałem Koronnym w Lublinie. Trybunal powstał w 1578 roku z inicjatywy króla Stefana Batorego i kanclerza Jana Zamoyskiego. Był to najwyższy sąd szlachecki i rozstrzygano w nim w sprawach apelacyjnych od sądów niższej instancji, na czele Trybunału stał marszałek. Warto zauważyć, że niewiele przed upadkiem I Rzeczypospolitej funkcje marszalka Trybunalu Koronnego piastował kanclerz wielki koronny oraz X Ordynat Andrzej Zamoyski.
Pierwszy statut Ordynacji Zamojskiej przygotowany przez Jana Zamoyskiego został umieszczony w aktach Trybunału Koronnego Lubelskiego 8 lipca 1589 r.a zatwierdzony został przez przez sejm w 1590 r.
Po lewej stronie ratusza na kamienicy znajdują się renesansowe attyki podobne do naszych , zamojskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *