Archiwum miesiąca: luty 2013

Dzień Pamięci Zołnierzy Wyklętych- Tomaszów Lubelski

Jutro Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych walczących z narzuconym systemem komunistycznym o wolność dla Polski po zakończeniu II wojny światowej . Warto pamiętać, że właśnie – 1 marca 1951 komunistyczni oprawcy strzałem w tył głowy zamordowali ostatnich przywódców Wolności i Niezawisłości, Zrzeszenie to było kontynuatorką AK.Wspomnę w tym miejscu również mojego Stryja Stanisława Malickiego, który jeszcze po zakończeniu wojny brał udział w akcjach partyzanckich na Zamojszczyźnie.  Dwa lata temu Sejm przyjął ustawę o ustanowieniu Dnia Pamięci tych często zapomnianych Żołnierzy …Tomaszów Lubelski szczególnie czci to święto.

559970_493832530674411_1937292791_n

Prezes IPN Janusz Kurtyka dwa mie

siące przed śmiercią w Smoleński mówił:

„Tradycję niepodległościową uważamy za jeden z najważniejszych elementów tożsamości naszego państwa. Poza tym czyn zbrojny i antykomunistyczna działalność w imię niepodległości po drugiej wojnie światowej funkcjonują w społecznej świadomości w stopniu niedostatecznym i często w sposób zafałszowany, co jest skutkiem konsekwentnej polityki władz PRL. Komuniści robili wszystko, by zohydzić żołnierzy niepodległej Polski oraz ich walkę… To oczywiste, że tak jak kultywujemy pamięć o konspiracji antykomunistycznej. Bo to była walka o niepodległość. ”

Przebijając się leśną drogą Roztocza…

cz pole ślońce łądne polana

Czas zakończyć nocny odpoczynek w jednym z przytulnych, okolicznych gościńców, narty na śnieg, buty w zapięcia i ruszamy w ośnieżone knieje, może dziś spotkamy głodne zwierze. Trzeba się dobrze rozglądać i uchwycić zimowe Roztocze na negatywie …karcie pamięci 🙂

cz p z nartami ok

Krajobrazy szybko się zmieniają, po niedługim czasie zbliżamy się do Czartowego Pola. Przebijając się leśną drogą wśród zasypanych śniegiem drzew warto zachować uwagę i nie dotykać kijami ich gałęzi u góry czyhają białe szybko spadające za kołnierz niespodzianki…potem się trzeba długo otrząsać. Dobrze mieć ciepłą herbatę w termosie w takich przypadkach i nie tylko jest bardzo przydatna 🙂 Zwiedzanie Roztocza na nartach to murowane przygody co kilka kroków.

Piękne, wysokie drzewa na Roztoczu

(…Z wolna wszystko umilka, zapada w krąg głusza

I zmierzch ciemnością smukłe korony odziewa,

Z których widmami rośnie wyzwolona dusza…

O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa…”

Każdy wie Leopold Staff cz p wysokie drzewaA nie każdy jeszcze wie, że najpiękniejsze drzewa spotykamy na Roztoczu, czyż nie ? a w lutym…. to przecież bajka 🙂 Zatem jedźmy na Roztocze, zwiedzajmy tą Piękną Krainę, zimą wciąż jest ona nieodkryta…

 

Zimą na Roztoczu sarny nie mają łatwo

czartowe pole polana okW Zamościu śnieg znika szybko, udajemy się zatem na  Roztocze w okolice Suśca. Wzórza wciąż są ośnieżone, to powinna być zachęta do zwiedzania tej Malowniczej także zimą Krainy.

W starym  młynie, mąki już młynarze nie mielą od lat, lecz wciąż jest biało jak dawniej :-). Tymczasem ruszamy, na biegowych nartach na leśne zaśnieżone ścieżki w kierunku Czartowego Pola. Nie widać śladów ludzi, odnajdujemy natomiast często tropy zwierząt: sarny, zająca, dzika . Mam nawet wrażenie, że grupa saren spotkała się na polanie z uwagi na zgromadzenie w śniegu odcisków niedużych racic. Szczególnie niebezpieczne są dla saren odwilże i znowu mróz, w takich warunkach trudniej jest im przetrwać niż podczas dotkliwych mrozów.

sarny_w_sniegu ok

Te piękne zwierzęta łatwo zapadają się w śniegu i nawet nieduży pies a obecnie często i lis stanowi dla nich duże zagrożenie (zdjęcie saren kondux.pl, główne – Przewodnik Zamość)

sarny trzy

Gdy w latach siedemdziesiątych Panie lubiły nosić futerka lub szale z lisów myśliwi wybierali się często i chętnie do lasów upolować lisa . Z sarnami zdjęcia nie moje. Teraz nie ma takiego zapotrzebowania wśród dziewcząt, które przedkładają sztuczne płaszcze i myśliwi siedzą w domu przy kominku nie uganiając się za płochliwym lisem. Tymczasem lisy spokojnie dziesiątkują sarny a szczególnie małe koźlątka :-(. Sarny są dużą atrakcją roztoczańskich lasów, turyści bardzo lubią je oglądać gdy trafi się tak okazja, lecz widzimy jak trudne jest życie tych delikatnych, szybkich jak błyskawica zwierząt.  Zbliża się zmierzch w lasach Roztocza, pójdźmy w kierunku cywilizacji…

 

 

Planowane inwestycje w Zamościu

Jakie są plany rozwoju Zamościa w najbliższych latach (2014-2020) ?

ratusz zimą centr.

Restauracja zabytków, w tym Pałacu i Akademii Zamoyskiej, budowa obwodnicy od ul Szczebrzeskiej do ul. Lipskiej,

Zagospodarowanie dla celów turystycznych miejsc wokół zalewu: stworzenie ścieżek konnych, wioski kozackiej…

Tworzenie warunków poprawiających aktywność gospodarczą mieszkańców

Finansowanie może zapewnić UE, pod warunkiem że władze miasta przeprowadzą skuteczne rozmowy. Zadanie nie będzie łatwe z uwagi na priorytet finansowania wielkich ośrodków miejskich przez obecny rząd.
Zastępca prezydenta Zamościa Tomasz Kosssowski ufa iż: „W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020 miasto Zamość będzie w stanie absorbować ok. 300 mln zł środków europejskich”Planowany jest remont min. wiaduktu przy ul Powiatowej, mosty (ul Sadowa i Źródlana) , oraz na Starym Mieście: placów Wolności i Stefanidesa , ulic Kościuszki, Greckiej, Bazyliańskiej…
Poprawie ma ulec komunikacja i samochodowa i autobusowa.
Z pewnością jest ogromne zapotrzebowanie na większe wsparcie finansowe dla mieszkańców Zamościa i okolic, którzy jakże często znajdują się  w niezwykle trudnej sytuacji zawodowej i materialnej. Zmuszeni do emigracji zarobkowej zostawiają na długie miesiące  w domach ( wybudowanych za pieniądze z wyjazdów ) samotne dzieci i żony. Mimo całej złożoności problemu będzie można wyrazić radość gdyby chociaż 70 % tych powyższych planów zostało zrealizowane, jak mówi przysłowie „lepszy rydz niż nic”. Jest nadzieja, że rozwój turystyki w Zamościu wpłynie także pozytywnie na sytuacje jego mieszkańców.

Krasnobród przysypany śniegiem

kościół krasnWczoraj proponowałem zimowe  zwiedzanie miasta  Żółkiew, umiłowanym mieście – na wschodnim RoztoczuStanisława Żółkiewskiego oraz  Jana Sobieskiego. Zapewne wiele osób wie, że nasz król, wcześniej oczywiście hetman wielki koronny ( a jeszcze wcześniej jakie pełnił stanowisko?) często przebywał również w bliżej znajdującym się od Zamościa i malowniczo położonym mieście nad Wieprzem. Myślę tu oczywiście o Krasnobrodzie, z którego Sobieski pisał listy do swej ukochanej Marysieńki. Tutaj rozegrała się również w 1672 roku zwycięska bitwa hetmana Sobieskiego nad Turkami. A pytanie jest nietrudne, kto ufundował kościół przedstawiony na zdjęciu ?
Gdy zwiedzamy Krasnobród warto  zobaczyć małe muzeum przy Sanktuarium, chyba nie trudno odgadnąć co znajduje się w drewnianym domku ? a nieopodal po lewej stronie szczególna atrakcja dla dzieci…ptaszarnia.

kranobród więce
Idziemy dalej na zimowy spacer, wiem, śnieg topnieje lecz w Krasnobrodzie jest go dość dużo :-). Kilka minut drogi znaną aleją kasztanową , mijamy cztery kapliczki  – i jesteśmy na tym przysypanym śniegiem miejscu…

0objawienia w Krasnobrodzie

To możemy napić się lodowatej ale według pielgrzymów i miejscowej ludności  uzdrawiającej wody…

Zółkiew – miasto partnerskie Zamościa

zółk pał okŻółkiew leży we wschodniej części Roztocza, jest partnerskim miastem  Zamościa, znajdujemy w tym mieście wiele podobnych rozwiązań architektonicznych jakie zastosowano  w Perle Renesansu. Gród ten położony nad rzeką o wdzięcznej nazwie Świnia, był jednym z miasteczek dawnej Rzeczypospolitej i w dużej mierze zachował swój galicyjski charakter. Przetrwały do naszych czasów ratusz, zamek, rynek, kościół katolicki, synagoga, cerkwie. Czasy komunistyczne nie wywarły na nim na szczęście negatywnego piętna.

Miasto założył przyjaciel i uczeń hetmana Jana Zamoyskiego hetman wielki koronny Stanisław Żółkiewski,  dzięki któremu wybudowano zamek, który także dzisiaj jest w bardzo dobrym stanie, Odradzam jedynie oglądanie wystawy i pamiątek Ukraińskich nacjonalistów (przypomina się  straszny Wołyń), które właśnie na zamku możemy spotkać. W bardzo dobrym stanie dotrwały do naszych czasów  mury obronne, które do dziś zadają się strzec dostępu do Starego Miasta. Następnie warto zwiedzić kolegiatę św Wawrzyńca, budowana w bardzo podobnym okresie do naszej zamojskiej, a mianowicie w latach 1606-1618. Znajdziemy w niej groby wielkich rodzin I Rzeczypospolitej: Sobieskich i Żółkiewskich, na znamienitym miejscu umieszczono  grób założyciela grodu hetmana Stanisława.

kolegiata ś Wawrzyńća i Św Stani
Drugą jeszcze potężniejszą i bardziej znaną osobą, wyjątkowo związaną z Żółkwią był hetman, a następnie król Jan III Sobieski. Wielki zwycięzca spod Wiednia  spędził w tym hetmańskim grodzie  wiele dziecięcych lat życia, wielokrotnie bywał w kwiecie wieku i tu przybył na niemalże ostatnie miesiące przed śmiercią, pod koniec XVII wieku.

zółkiew nppark

Podczas jednej z moich wędrówek po Żółkwi spotkałem też pewnego, starszego Żyda, który opowiadał o tragicznej historii – po wojnie został sam w mieście, a należał do licznej rodziny , przejmująca to opowieść. Synagoga zachowała się w dobrym stanie. Żydzi zostali sprowadzeni do Żółkwi przez hetman Żółkiewskiego, podobnie jak to uczynił Jan Zamoyski zaraz po założeniu miasta w dużej mierze w celu ożywiania wymiany handlowej. Znajdziemy również piękne cerkwie obrządku greckokatolickiego czy prawosławnego z wyszukanych ikonostasem

 Na koniec taki opis Żółkwi  sprzed wieków  :
.”Zamek królewski jest bardzo piękny i wielki, zbudowany z kamienia i cegły. Na czterech rogach posiada cztery kopuły, wzniesione na sposób turecki, pokryte blachą złoconą, na nich chorągiewki z herbami króla. Jest też i ogród, za mały wprawdzie do tak wielkiego zamku, ale dosyć piękny(…)na skraju ogrodu dosyć spadzista góra, na której wierzchołku znajduje się glorieta czy wieża trzypiętrowa, skąd widok czarowny na okolicę. W miejscu tym król często wieczerza w towarzystwie osób zaszczyconych jego towarzystwem” a zatem Zółkiew pełniła również funkcje stolicy 🙂 Czy warto pojechać do Żółkwi ?, A może posłuchamy innej opowieści z pobytu w tym hetmańskim grodzie?

Niestety turystyka na Ukraińska część Roztocza nie rozwija się wystarczająco szybko choć z roku na rok przybywa odwiedzających te urocze miejsca gości.

Rocznica urodzin Chopina, niezapomniane wakacje kompozytora w Poturzynie

dwor Wojciechowskiego

http://www.youtube.com/watch?v=pm1WoIrgJRE genialny polonez-As dur

Dziś 203 rocznica urodzin Fryderyka Chopina, latem roku 1830 podróżował on do swojego przyjaciela, posiadacza ziemskiego i mecenasa sztuki Tytusa Wojciechowskiego. Droga wybitnego pianisty wiodła przez Piaseczno, Kozienice, Puławy, Lublin, Krasnystaw, ZAMOŚĆ, Komarów do POTURZYNA. W majątku Wojciechowskiego wielki kompozytor spędził tydzień wakacji roku 30 XIX wieku, przywiózł Tytusowi napisaną właśnie Wariację B-dur.

Podczas tych niezapomnianych lipcowych dni wiele było rozmów z serdecznym przyjacielem, nie brakło również koncertów, muzyki fortepianowej i innej. Fryderyk zapoznawał się z miejscowymi zwyczajami, słuchał pieśni ludowych i podziwiał okoliczne ziemie. Trzy miesiące później Chopin na zawsze opuszcza Ojczyznę zabierając również z pewnością wspomnienia naszych stron, co ma odzwierciedlenie w jego twórczości.

Nie odnajdujemy wielu śladów bytności Chopina w majątku Wojciechowskiego i okolicy, dwór spłonął pod koniec drugiej wojny światowej, Co pozostało? taki sam krajobraz, park ( nie w całości) ze stawem, rozległe krajobrazy, ludowa muzyka.

Niech muzyka tego polskiego kompozytora, który wniósł wielki wkład w kulturę Europy i świata, zbliża jej słuchaczy do Boga i pomaga w odkrywaniu głębi ludzkiego ducha” – Benedykt XVI

Na zdjęciu Dwór w Poturzynie

Pociągiem do Józefowa Roztoczańskiego

józ pociągWciąż trwa zima, zatem proponuję wyjazd na Roztoczę, może koleją?, raczej w wyobraźni? Gdybyśmy wysiedli z pociągu na stacji Krasnobród to nie byłby potrzebny długi spacer żeby trafić na chwilę modlitwy do kościoła na zdjęciu. kościół w ordyn

Stacja Krasnobród bardziej znana jest pod nazwą Józefów Roztoczański, który został  założony w 1725 roku przez V Ordynata Tomasza Józefa Zamoyskiego . Przez wiele lat to najmniejsze miasto na Roztoczu zwało się Józefów Ordynacki, wokół miasta wiele szlaków turystycznych i miejsc godnych zobaczenia.

Muzeum oryginalnych szachów w Zamościu

szachy muzemW Książnicy Zamojskiej przy ul. Kamiennej 20 otworzona została wczoraj wystawa 50 kolekcji szachów. Właścicielem kolekcji jest prezes Zamojskiego Towarzystwa Szachowego oraz nauczyciel gry w szachy Andrzej Czochra, który posiada ponad 150 zestawów do tej królewskiej gry. Szachista już w zeszłym roku został wpisany na polską Listę Rekordów i Osobliwości. W Jego kolekcji znajdują się szachy z czekolady, kamienia, bursztynu, gliny, śrubek, sierści lamy, poroży jelenia, z lodu ;-), kolekcjoner marzy o  figurach srebrnych, oraz z wielu innych materiałów. Szachy pochodzą z Azerbejdżanu, Kirgizji, Japonii, Chin, Hiszpanii, Somalii, Sudanu, Mongolii, Meksyku, Malezji, oczywiście Arktyki…

Otwarcia wystawy dokonano wczoraj i będzie czynna do 31 marca 2013r.

W najbliższym czasie planowane jest w Zamościu otwarcie Muzeum Szachów, które z pewnością stanie się wielką atrakcją Zamościa!. Zdecydowanie warto zobaczyć tą interesującą i oryginalną Wystawę.