Świąteczna Opowieść: Życie i Zamość Jana Zamoyskiego – 27.12.15 r. godz. 11.30

Jan Sariusz Zamoyski, urodził się 19 marca 1542 roku (w pobliżu nieistniejącego jeszcze oczywiście Zamościa – rodowej Skokówce), był pierwszym spośród swego rodu, który uzyskał bardzo gruntowne wykształcenie. Ojciec Stanisław wysyłał go kolejno na studia do trzech znanych, europejskich ośrodków nauki, w których w owym czasie kształcili się synowie magnatów : Paryż, Strasburg…
Okres nauki przypadający na lata 1560-1563 to studia w Padwie. Stanisław Zamoyski opiekę nad swym synem, wprowadzenie na słynny Uniwersytet powierzył już wtedy znanemu nie tylko w Polsce poecie Janowi Kochanowskiemu . Jan Zamoyski własnoręcznie w dniu 20 czerwca 1561 r. zapisał się na Wydział Prawa i od samego początku należał do wyróżniających się studentów tej uczelni. Uzyskał także stanowisko konsyliarza, czyli zwierzchnika polskiej nacji, należącej do trzech najbardziej licznych i liczących się grup żaków na Uniwersytecie w Padwie. Zaprzyjaźnił się z kilkoma wybitnymi profesorami świetnej, włoskiej Uczelni a kontakty utrzymywał przez wiele lat po zakończeniu studiów.

Serdecznie zapraszam na „Śwąteczne Żwiedzanie: Życie i Zamość Jana Zamoyskiego” Szczegóły w linku:  https://www.facebook.com/events/415606198650681/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D  Zapraszam w dniu 27 grudnia 2015 r. o godz. 11.30 przed schodami ratusza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *