Bitwa pod Kircholmem, czyli jak zwyciężała husaria !

January Suchodolski Bitwa pod Kircholmem

„Po Bitwie pod Kircholmem” – January Suchodolski

Gdy kończył się wrzesień 1605 roku i zaledwie trzy miesiące wcześniej (3.06.1605r.) zmarł niezwyciężony Hetman Wielki Koronny, założyciel Idealnego Miasta –  Jan Zamoyski, okazało się że miał on godnych siebie następców – odnieśliśmy wspaniałe zwycięstwo nad Szwedami pod Kircholmem,

Było to jedno z najświetniejszych zwycięstw I Rzeczypospolitej. Blisko czterotysięczne wojska polsko-litewskie dowodzone przez hetmana polnego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza (1040 piechoty, 2400 jazdy), jak pamiętamy z historii głównie dzięki użyciu przez wodza litewskiego potężnej siły husarii rozgromiły prawie czterokrotnie liczniejsze wojska szwedzkie pod dowództwem Karola Sudermańskiego (8500 piechoty, 2500 jazdy – oprócz Szwedów walczyli zaciężni żołnierze holenderscy, szkoccy i niemieccy). Właśnie z Karolem Sudermańskim wielokrotnie zmagał się i oczywiście zawsze zwyciężał wielki hetman i założyciel Zamościa Jan Sariusz Zamoyski.
 Wojska Rzeczypospolitej straciły ok. 100 żołnierzy w tym jedynie 13 husarzy, oraz 150 koni.  Zginęło tak niewielu Polaków gdyż Husaria przeprowadziła bardzo szybki atak, prawie natychmiast zwyciężając a jeźdzcy kryli się za końskimi karkami.

NIestety to znakomite zwycięstwo, nie zostało w pełni wykorzystane, doszło do nieporozumień wśród dowództwa, nieopłacano żołnierzy, w wyniku bitwy zajęto jedynie Rygę.  Król wezwał hetmana polnego litewskiego do powrotu do kraju, z czego skorzystali Szwedzi  podbijając w ciągu trzech kolejnych lat wiele polskich twierdz, które później (w latach 1609-1610) musiał Chodkiewicz z wielkim trudem na powrót zdobywać. W końcu z uwagi na zaangażowanie się Polski i Szwecji w walki w Rosji udało się doprowadzić w 1611 r. do rozejmu. Gratulacje po bitwie pod Kircholmem nadesłali m.in. papież Paweł V, król Anglii, sułtan turecki oraz szach perski Abbas Wielki.

Warto wspomnieć potęgę Rzeczypospolitej, o innych wielkich zwycięstwach i bitwach Rzeczypospoliej – głównie pod Zamościem – opowiem podczas zwiedzania Hetmańskiego Grodu – zapraszam tel. 509 338 939.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *